Publicaties

2020

Bundel over sociaal-liberalisme

‘1895: Wethouder Wim Treub’ en ‘1971: De verloren strijd van Vonhoff’.

2016

‘Ministerial Responsibility as a Safety Valve for the Constitutional Powers in Great Britain from the Seventeenth Century Onwards’

Gepubliceerd in Journal of Constitutional History 1/2016, 223-249.

2015

‘Wim Treub: tegendraads en bevlogen’

Gepubliceerd in Tijdschrift voor Biografie 2/2015, 15-24.

2015

‘Henk Vonhoff: eigenzinnig liberaal’

Gepubliceerd in Jaarboek Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (2015), 182-194.

2014

‘Tegen katholieken of de grondwet? Katholieke visies op de Aprilbeweging van 1853’

Gepubliceerd in De Negentiende Eeuw 1/2014, 23-40.

2014

Vader van Nederland. Gijsbert Karel van Hogendorp (1762-1834)’

Gepubliceerd in De Gids 2/2014, 6-9.

2013

‘Het politieke primaat: van Koning naar kabinet naar Kamer naar kiezers’

Gepubliceerd in Jaarboek Parlementaire Geschiedenis (2013), 35-46.

2013

‘De minister-president: concurrent of dienaar van de monarch?’

Gepubliceerd in Liberaal Reveil 2/2013, 82-88.

2008

‘Plagiaat: een verrassende ontdekkingstocht?’

Gepubliceerd in Leidse IE alumni almanak (Amstelveen 2008), 111-123.

2003

‘Van Hogendorps schatplichtigheid aan de Amerikaanse revolutie’

Gepubliceerd in JCW 26/2003, 197-204.

2003

Artikelenreeks ‘Vrouwen in politiek en bestuur’

Over de invloed van vrouwen op politiek en openbaar bestuur vanaf de achttiende eeuw.

Gepubliceerd in Openbaar bestuur.

2002

‘Het nieuwe interieur van Sint Petrus’ banden’

Gepubliceerd in Stichtse Courant, 19 september 2002.

2002

‘Paars ontliep de problemen’

Gepubliceerd in NRC Handelsblad, 2 mei 2002.

2001

‘Meer groen in de stad, meer bouwen erbuiten’

Gepubliceerd in Trouw, 8 maart 2001.

2000

‘Gen-voedsel is vooralsnog uit den boze’

Gepubliceerd in NRC Handelsblad, 5 augustus 2000.

2000

Mea culpa slavernij heeft geen enkele zin’

Gepubliceerd in NRC Handelsblad, 17 juni 2000.

1999

‘Johan Hendrik Mollerus: dienstbaar aan de kroon’

Gepubliceerd in De Nederlandsche Leeuw nr. 5-6/1999, 207-214.

1998

‘Thorbecke pronkte vooral met andermans veren’

Gepubliceerd in De Volkskrant, 9 december 1998.

1998 – 2001

Artikelenreeks ‘Vicepresidenten van de Raad van State’

Over de rol van de vicepresident als adviseur van de regering, met biografische portretten.

Gepubliceerd in Ter State.