Diederick Slijkerman

HISTORICUS | BIOGRAAF | AUTEUR

Mijn geschiedenis

Diederick Slijkerman (1969) schreef na zijn studies geschiedenis, rechten en theologie boeken op het gebied van de politieke geschiedenis. Hij schreef onder meer In dienst van de Kroon, over de positie van de vicepresidenten van de Raad van State.

In 2011 promoveerde hij op Het geheim van de ministeriële verantwoordelijkheid, over de negentiende-eeuwse kwesties die de verhouding tussen koning, kabinet, Kamer en kiezers hebben bepaald. Daarop verscheen in 2013 Wonderjaren, over de Nederlandse founding father Gijsbert Karel van Hogendorp. Vervolgens publiceerde hij in 2016 Enfant terrible over Wim Treub en in 2018 Liberaal zwaargewicht over Henk Vonhoff. Zijn laatste boek, Slotakkoord, is gepubliceerd in februari 2021.

Momenteel is hij bezig met diverse projecten, waaronder een boek over wat een politicus uniek maakt.

Mijn publicaties

In dienst van de kroon

De vice-president van de Raad van State vervult een geheel eigen rol in het Nederlands staatsbestel. Toch is er in de geschiedenisboeken nauwelijks iets terug te vinden over deze ambtsdragers. Met dit boek brengt historicus Diederick Slijkerman hier verandering in.

Het geheim van de ministeriële verantwoordelijkheid

Aan de hand van een aantal politieke kwesties tussen 1848 en 1905 wordt beschreven hoe de vier constitutionele machten – de koning, het kabinet, de Kamer en de kiezers – zich onder de nieuwe grondwet tot elkaar gingen verhouden. Wat waren hun rollen en bevoegdheden? Wat werd van hen verwacht? Wie had het voor het zeggen?

Wonderjaren

Wie is toch deze kleurrijke figuur, Gijsbert Karel van Hogendorp (1762-1834), die naar de Pruisische Cadettenschool gaat, in een omgeving van mannenliefde verkeert, schipbreuk lijdt op reis naar de Verenigde Staten, en zich bezighoudt met het magnetisme? Een ambitieuze patriot of een prinsgezinde regentenzoon?

Enfant terrible

Wim Treub was een man met vele gezichten. Hij werd bekend als politicus, bestuurder, rokkenjager, veelschrijver, geleerde en ondernemer. Treub wilde de maatschappij en politiek radicaal veranderen. Hoewel zelf bepaald geen socialist, legde hij als wethouder van Amsterdam wel de basis voor een sociale politiek.

Liberaal zwaargewicht

Eigenlijk had Henk Vonhoff (1931-2010) toneelspeler willen worden, maar uiteindelijk wendde hij zijn imposante stemgeluid en voorkomen aan voor andere doeleinden: eerst voor het geven van geschiedenisles en later voor de politiek.

Slotakkoord

Afscheid nemen na een mooie carrière is moeilijk, zeker als het om het politieke bedrijf gaat. In Slotakkoord komen de bijzondere vormen van afscheid nemen door politieke kopstukken aan bod. Stuk voor stuk geschreven door specialisten op dat gebied. En allemaal met aandacht voor de menselijke kant van de politiek. Hoe vermengen zich in het afscheid politieke overtuigingen met persoonlijke emoties?

Publicaties

{
Wars van elitair geneuzel schreef hij dit meer dan geslaagde boek, dat leest als een spannend jongensboek.

– Haaije Jansen

Over Diederick

Interviews

Vincent Bongers, ‘De stommiteit van Balkenende: de ministeriële verantwoordelijkheid werd gaandeweg een wapen voor politici’, Mare, 24 november 2011.

Geertje Dekkers, ‘Benoeming Raad van State altijd politiek. Kamer wilde Raad in 1848 afschaffen’, Historisch Nieuwsblad 1/2012.

Liesbeth Wytzes, ‘De veelzijdige Diederick Slijkerman een wonderkind? Welnee!’, Elsevier, 23 mei 2015.

‘Wie voor zijn dertigste geen socialist is, heeft geen hart, wie het na zijn dertigste nog is, heeft geen verstand.’ Deze beroemde uitspraak wordt vaak ten onrechte toegedicht aan Sir Winston Churchill, maar hij komt van de vergeten vroeg twintigste-eeuwse politicus Wim Treub. De liberale voorman behoorde tot de oprichters van de Vrijzinnig Democratische Bond – een soort voorloper van de VVD en D66 – en richtte aan het slot van zijn loopbaan, uit teleurstelling in de politiek, een paar eigen eenmanspartijtjes op. Historicus Diederick Slijkerman schreef Enfant Terrible – Wim Treub (1858-1931) en is te gast. Beluister hier de radio-uitzending over Enfant terrible op Onvoltooid Verleden Tijd (OVT) op zondag 13 november 2016.

Hij was een ouderwetse liberaal zoals ze niet meer gemaakt worden, en hij was een regent zoals ze niet meer bestaan. Henk Vonhoff heeft nu zijn biografie. En wat blijkt? Hij wilde eigenlijk toneelspeler worden en rende met een trimgroepje door de bossen om zijn gewicht op aanvaardbaar algemeen peil te krijgen. Historicus Diederick Slijkerman schreef de biografie ‘Liberaal zwaargewicht’ en is te gast. Beluister hier de radio-uitzending over Liberaal zwaargewicht op Onvoltooid Verleden Tijd (OVT) op zondag 3 juni 2018.

Contactformulier

14 + 5 =